242 426 404
242 426 403
731 503 120

Nově zrekonstruované prostory se mohou chlubit zejména svou útulností a moderním designem. Naše oddělení má svou vlastí recepci, ve které se provádí veškerá administrativa spojená s chodem oddělení – tedy objednávání klientů, podávání informací apod. Na veškeré Vaše dotazy Vám  odpoví paní Miluše Egerová.

Pracovně-lékařská péče

Co je pracovně-lékařská péče?

Pracovně-lékařská péče spočívá v zajištění zdravotních prohlídek pro Vaše zaměstnance, tj. zajištění vstupních, periodických a výstupních prohlídek, kontroly pracoviště a případně dalších služeb tak jak je ukládá zákon. Výsledkem prohlídek je potvrzení o zdravotní způsobilosti vašich zaměstnanců.

Proč je pracovně-lékařská péče důležitá?

Důvodů je hned několik:

 1. Podcenění povinností vyplývajících ze zákona o PLS může být sankcionováno hygienikem.
 2. Jedná se o zákonnou povinnost každého zaměstnavatele.
 3. Kvalitně zajištěná péče o zaměstnance má prokazatelný vliv na zdraví a výkonnost zaměstnanců.

Čím se pracovně-lékařská péče zabývá?

V oboru pracovního lékařství se zabýváme vlivem pracovního prostředí, pracovních podmínek a vlivem práce na zdraví pracovníků. Hlavním cílem je prevence, zaměřená na poškození zdraví pracovníků vlivem práce, zlepšení jejich zdravotního stavu, podpora zdravého životního stylu, zlepšování, případně udržení zdravotní způsobilosti k práci a dlouhodobé udržení pracovní schopnosti.

Jaké jsou pracovně-lékařské prohlídky?

 • Vstupní prohlídka je prohlídka provádějící se u osob, které se o zaměstnání ucházejí, vždy před nástupem do zaměstnání, před uzavřením pracovní smlouvy. Vstupní prohlídka je nutná i u zaměstnanců, kteří přecházejí z jedné pozice do druhé (v rámci firmy), a jejichž nová pozice má vyšší zdravotní náročnost. Účel vstupní zdravotní prohlídky je jednoduchý – vyloučit z pracovního zařazení ty osoby, u kterých je možnost zhoršení jejich zdravotního stavu, poškození zdraví sama sebe či svých spolupracovníků.
 • Periodická prohlídka, která se provádí v rozmezí 3 – 5 let (záleží na kategorizaci zaměstnanců), slouží k včasnému odhalení případného poškození zdravotního stavu zaměstnance vlivem práce, či prostředí, ve kterém svou práci vykonává. Dále periodická prohlídka slouží k posouzení trvající způsobilosti k pracovní činnosti.
 • Mimořádná prohlídka se provádí v případě, že má zaměstnavatel či sám zaměstnanec důvodné podezření na změnu zdravotní způsobilosti k práci.
 • Výstupní prohlídka, provádějící se před ukončením pracovního poměru, má za úkol zjistit, zda došlo u zaměstnance k jakékoliv změně zdravotního stavu jako následek pracovní činnosti.
 • Následná prohlídka se provádí za účelem zjištění změn zdravotního stavu i po ukončení pracovního poměru, byla-li práce takového druhu, kdy hrozí změna zdravotního stavu až za nějakou dobu po ukončení činnosti. Důvodem je především zajištění včasné potřebné zdravotní péče.

V rámci pracovně-lékařské služby jsme připraveni pro Vás zajistit tyto služby:

 • povinné vstupní a výstupní prohlídky
 • poradní činnost v otázkách ochrany a podpory zdraví
 • odborná kontrola pracovišť
 • sledování vlivu práce a pracovních podmínek na zdravotní stav zaměstnanců
 • preventivní prohlídky povinné dle platných právních předpisů a prohlídky vyžádané nad tento rámec zaměstnavatelem
 • mimořádné a následné prohlídky ze zdravotních důvodů
 • dispenzární prohlídky při nemocech z povolání
 • organizování první pomoci a podíl na zdravotní výchově a výcviku zaměstnanců
 • spolupráce s hygienickou službou
 • účast na rozboru pracovní neschopnosti a pracovní úrazovosti

Informace o platné legislativě týkající se pracovně-lékařské péče naleznete ZDE.

Nadstandardní péče – prohlídky, klientské karty

Naše společnost nabízí s ohledem na požadavky klientů již od roku 1995 mimo základní zdravotní péče i péči nadstandardní, která v mnoha případech pomohla objevit včas závažné zdravotní problémy našich klientů a předejít tak zdlouhavé a náročné léčbě.

Při zjištění jakéhokoli onemocnění při preventivních vyšetřeních je Vám navržen léčebný plán a zaručeno zajištění následné odborné péče v našem Lékařském domě, ve složitých případech pak v renomovaných pražských nemocnicích.

Komplexní preventivní prohlídku je možno zajistit v  jednom dni, tak aby byl co nejméně narušen pracovní program klienta, který je objednán na přesný čas a bez čekání vyšetřen.

Nadstandardní prohlídky:

1) Den zdraví

2) Nadstandardní preventivní a léčebný program – interna/praktické lékařství část a

 • Podrobná anamnéza – velmi podrobné zjištění současného zdravotního stavu, stanovení rodinné anamnézy, nemoci prodělané v dětství i dospělosti, všechny  úrazy, operační zákroky, vliv a možné působení rizikových faktorů, pracovní i mimopracovní aktivity, životní styl.
 • Kontrola povinných a doporučených očkování
 • Laboratorní vyšetření – krevní obraz, sedimentace, jaterní testy, lipidogram (cholesterol, triglyceridy, HDL a LDL cholesterol, jejich poměry), glykemické vyšetření (cukry), vyšetření PSA (prostatický specifický antigen), moč (chemické složení a vyšetření sedimentu), hemokult (vyšetření tlustého střeva – prevence rakoviny tlustého střeva).
 • Kompletní fyzikální vyšetření – důkladné vyšetření celkového zdravotního stavu internistou pomocí fyzikálních vyšetřovacích metod.

3) Nadstandardní preventivní a léčebný  program – interna/praktické lékařství část b

 • Sonografické vyšetření břišní dutiny
 • EKG – vyšetření funkce srdečně-cévní soustavy
 • Výpočet BMI  – objektivizace hmotnosti
 • Pohovor s lékařem týkající se výsledků vyšetření
 • Vypracování podrobné písemné zprávy o zdravotním stavu včetně závěru a doporučení
 • Zajištění následné léčebné péče, předoperačních vyšetření a odborných konzultací v oblasti interna/praktické lékařství

4) Onkologická prevence  – vyšetření stavu kůže, dutiny ústní, mízních uzlin, vyšetření prostaty a konečníku (per rectum).

5) Oční vyšetření – souhrnné vyšetření stavu zrakového aparátu, vyšetření očního pozadí.

6) Neurologické vyšetření  – podrobné vyšetření a zjištění funkce centrální i periferní nervové soustavy, správné držení těla.

7) Gastroenterologie – vyšetření a léčení nemocí trávicího ústrojí (jícnu, dvanáctníku, tlustého střeva, jater, žlučníku a slinivky břišní).

8)  Vyšetření na oddělení ortopedie, RTG – všeobecné ortopedie, speciální traumatologie
a sportovní medicína se zaměřením na pohybový aparát, artroskopickou operativu, rentgenové snímky.

9) Gynekologické vyšetření


Klientské karty:

1) Karta „Praktický lékař“ s registrací klienta

 • Zajištění preventivní zdravotní prohlídky u praktického lékaře 1x 2 roky (rozsah prohlídky je vymezen příslušnou zdravotní pojišťovnou)
 • Rozšíření preventivní prohlídky o sonografické vyšetření břišní dutiny (doplňující vyšetření, nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, cena dle platného ceníku LD)
 • Zajištění léčebné péče u praktického lékaře
 • Zajištění léčebné péče u specialistů na základě doporučení praktického lékaře
 • Organizace lékařské péče, přednostní objednávání – objednání na čas, bez zbytečného čekání
 • Po předchozí dohodě konzultace mimo ordinační hodiny
 • Pro registrované klienty jsou poskytovány slevy na vybrané úkony v LD
 • Informace o novinkách a změnách zasílané na e-mail klienta
 • Možnost zasílání výsledků emailem s vyjádřením lékaře

 2) Karta VIP „Osobní lékař“ (praktické/interní lékařství) 

 • Zajištění preventivní zdravotní prohlídky u praktického lékaře/internisty 1x ročně (rozsah preventivní prohlídky je zajištěn nad rámec veřejného zdravotnictví a jeho periodu)
 • Garance „osobního“ praktického lékaře/internisty
 • Zajištění léčebné péče u praktického lékaře/internisty a u dalších specialistů na základě doporučení lékaře
 • Komplexní organizace lékařské péče, přednostní objednávání – objednání na čas, bez zbytečného čekání, proaktivní pozvání na preventivní prohlídku
 • Přednostní ošetření, garance termínů
 • Kontrola termínů očkování/přeočkování
 • Konzultace zdravotního stavu klienta s lékařem mimo ordinační hodiny
 • Zajištění receptu při žádosti o předepsání léků
 • Zajištění předoperačního vyšetření
 • Informace o novinkách a změnách zasílané na e-mail klienta
 • Možnost zasílání výsledků emailem s vyjádřením lékaře

Contact form

We usually answer queries within 2 working days.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Spam control.