Den zdravi - komplexně preventivní péče

Komplexní screening je ideálním prostředkem, jak získat velmi podrobné informace o svém zdravotním stavu – bez ohledu na to, co je hrazeno zdravotními pojišťovnami. Vyšetření kombinuje několik vyšetřovacích metod a je zaměřeno především na včasný záchyt civilizačních, kardiovaskulárních a onkologických onemocnění. Všechna vyšetření provádíme během jednoho dne přímo na naší klinice, bez nutnosti návštěvy dalšího pracoviště. 

Jak komplexní vyšetření probíhá?

Prohlídka začíná ráno odběrem krve, moči.  Laboratorně je proveden základní rozbor krve- sedimentace, krevní obraz, jaterní testy, funkce ledvin, metabolické parametry (glykemie, cholesterol, triglyceridy). Na požádání možno rozšířit i o další krevní vyšetření.

Po svačině, která je v  ceně prohlídky (na odběr je nutné přijít nalačno), provádíme vyšetření Hemokult na okultní krvácení do stolice – screening kolorektálního karcinomu (tl. střeva) – bude předem zaslána obálka na vyšetření.

Dále je provedeno vyšetření EKG a jeho popis praktickým lékařem či internistou, následují vyšetření u specialistů Lékařského domu – dermatologické, neurologické, RTG hrudníku a sonografie břicha. Závěrem jsou zhodnoceny výsledky jednotlivých vyšetření praktickým lékařem, je vypracována podrobná zpráva, která je zaslána klientovi poštou do vlastních rukou.V případě, že se naměřené hodnoty odchylují od normy, Vám naše pracoviště nabízí možnost následné léčby pod vedením odborníků naší kliniky a spolupracujících nemocnic (např. FN Královské Vinohrady, Nemocnice Na Františku).

Laboratorní vyšetření Dne zdraví:

  • vyšetření krve: (nutno přijít nalačno) sedimentace, krevní obraz, jaterní testy, funkce ledvin, metabolické parametry (glykemie, cholesterol vč. HDL, LDL, triglyceridy)
  • vyšetření moči (nutno přinést vzorek – ranní moč)
  • vyšetření stolice Hemokult na okultní krvácení – screening kolorektálního karcinomu tlustého střeva – nutno předem vyzvednout obálku na vyšetření a provést  předem doma dle návodu – 3 vzorky stolice.

V jednom dni se mohou zúčastnit maximálně 4 klienti. Objednat se můžete na sekretariátu kliniky:

Kontakt

telefon: 242 426 474
e-mail: sekretariat@ld.cz

Komentáře nejsou povoleny.