Nově zrekonstruované prostory se mohou chlubit zejména svou útulností a moderním designem. Naše oddělení má svou vlastí recepci, ve které se provádí veškerá administrativa spojená s chodem oddělení – tedy objednávání klientů, podávání informací apod. Na veškeré Vaše dotazy Vám odpoví paní Miluše Egerová.

Pracovně-lékařská péče

Co je pracovně-lékařská péče?

Pracovně-lékařská péče spočívá v zajištění zdravotních prohlídek pro Vaše zaměstnance, tj. zajištění vstupních, periodických a výstupních prohlídek, kontroly pracoviště a případně dalších služeb tak jak je ukládá zákon. Výsledkem prohlídek je potvrzení o zdravotní způsobilosti vašich zaměstnanců.

Proč je pracovně-lékařská péče důležitá?

Důvodů je hned několik:

 1. Podcenění povinností vyplývajících ze zákona o PLS může být sankcionováno hygienikem.
 2. Jedná se o zákonnou povinnost každého zaměstnavatele.
 3. Kvalitně zajištěná péče o zaměstnance má prokazatelný vliv na zdraví a výkonnost zaměstnanců.

Čím se pracovně-lékařská péče zabývá?

V oboru pracovního lékařství se zabýváme vlivem pracovního prostředí, pracovních podmínek a vlivem práce na zdraví pracovníků. Hlavním cílem je prevence, zaměřená na poškození zdraví pracovníků vlivem práce, zlepšení jejich zdravotního stavu, podpora zdravého životního stylu, zlepšování, případně udržení zdravotní způsobilosti k práci a dlouhodobé udržení pracovní schopnosti.

Jaké jsou pracovně-lékařské prohlídky?

 • Vstupní prohlídka je prohlídka provádějící se u osob, které se o zaměstnání ucházejí, vždy před nástupem do zaměstnání, před uzavřením pracovní smlouvy. Vstupní prohlídka je nutná i u zaměstnanců, kteří přecházejí z jedné pozice do druhé (v rámci firmy), a jejichž nová pozice má vyšší zdravotní náročnost. Účel vstupní zdravotní prohlídky je jednoduchý – vyloučit z pracovního zařazení ty osoby, u kterých je možnost zhoršení jejich zdravotního stavu, poškození zdraví sama sebe či svých spolupracovníků.
 • Periodická prohlídka, která se provádí v rozmezí 3 – 5 let (záleží na kategorizaci zaměstnanců), slouží k včasnému odhalení případného poškození zdravotního stavu zaměstnance vlivem práce, či prostředí, ve kterém svou práci vykonává. Dále periodická prohlídka slouží k posouzení trvající způsobilosti k pracovní činnosti.
 • Mimořádná prohlídka se provádí v případě, že má zaměstnavatel či sám zaměstnanec důvodné podezření na změnu zdravotní způsobilosti k práci.
 • Výstupní prohlídka, provádějící se před ukončením pracovního poměru, má za úkol zjistit, zda došlo u zaměstnance k jakékoliv změně zdravotního stavu jako následek pracovní činnosti.
 • Následná prohlídka se provádí za účelem zjištění změn zdravotního stavu i po ukončení pracovního poměru, byla-li práce takového druhu, kdy hrozí změna zdravotního stavu až za nějakou dobu po ukončení činnosti. Důvodem je především zajištění včasné potřebné zdravotní péče.

V rámci pracovně-lékařské služby jsme připraveni pro Vás zajistit tyto služby:

 • povinné vstupní a výstupní prohlídky
 • poradní činnost v otázkách ochrany a podpory zdraví
 • odborná kontrola pracovišť
 • sledování vlivu práce a pracovních podmínek na zdravotní stav zaměstnanců
 • preventivní prohlídky povinné dle platných právních předpisů a prohlídky vyžádané nad tento rámec zaměstnavatelem
 • mimořádné a následné prohlídky ze zdravotních důvodů
 • dispenzární prohlídky při nemocech z povolání
 • organizování první pomoci a podíl na zdravotní výchově a výcviku zaměstnanců
 • spolupráce s hygienickou službou
 • účast na rozboru pracovní neschopnosti a pracovní úrazovosti

Informace o platné legislativě týkající se pracovně-lékařské péče naleznete ZDE.

Nadstandardní péče – prohlídky, klientské karty

Naše společnost nabízí s ohledem na požadavky klientů již od roku 1995 mimo základní zdravotní péče i péči nadstandardní, která v mnoha případech pomohla objevit včas závažné zdravotní problémy našich klientů a předejít tak zdlouhavé a náročné léčbě.

Při zjištění jakéhokoli onemocnění při preventivních vyšetřeních je Vám navržen léčebný plán a zaručeno zajištění následné odborné péče v našem Lékařském domě, ve složitých případech pak v renomovaných pražských nemocnicích.

Komplexní preventivní prohlídku je možno zajistit v  jednom dni, tak aby byl co nejméně narušen pracovní program klienta, který je objednán na přesný čas a bez čekání vyšetřen.

Kontaktní formulář

Na dotazy odpovídáme běžně do druhého pracovního dne.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Kontrola proti spamu