Po studiu fyzioterapie na střední zdravotnické škole absolvoval bakalářské studium v oboru Somatopedie na univerzitě v Tuzle, v Bosně a Hercegovině absolvoval magisterské studium v oboru Aplikovaná tělesná výchova na Palackého univerzitě v Olomouci. Nyní je studentem doktorského studia na univerzitě v Olomouci v oboru Kinantropologie.

Kurzy a Semináře

 • Sportovní masáž a rehabilitace sportovců, 2000
 • Rehabilitace osob s tělesnými postiženimi, 2001
 • Somatopedie –  Komplexní rehabilitace tělesně  postižených, 2001
 • Lyžařský kurz s akcentem na osoby s postižením, 2006-2007

Účast na konferencích

 • Univerzita v Koruně, Španělsko – prezentace na tema: PE integration – Analyses of inclusive PE  lessons (Cerebral palsy and autistic children), 2010
 • Univerzita Palackého v Olomouci –  Fakulta Tělesné Kultury – Katedra aplikovaných pohybových aktivit, prezentace na tema: Integrace ve školní tělesně výchově v Bosně a Hercegovině – Připadová studie, 2011
 • 18. Mezinarodní sympozium aplikovaných pohybových aktivit, Pařiž – Francie – Posterová prezentace na téma: Individual Educational Programme for Physical Education, 2011

Praxe:

 • 2010 –  2012    Fakulta tělesné kultury – Olomouc, Centrum aplikovaných pohybových  aktivit (Centrum  APA) – pracovník monitoringu a lektor vzdělávacích programů
 • 2005-2006 Nemocnice v Tuzli, klinika pro fyzikální medicinu a rehabilitace – somatoped
 • 2000-2005  Basketbalový klub „Trocal Jedinstvo“ Tuzla – fyzioterapeut a somatoped
 • 1998-2000  Házenkářský klub „Sloboda-Solana“ Tuzla – fyzioterapeut

Dobrovolnická práce

 • 2011     Mistrovství Evropy ve sledge hokeji – Švédsko, Solleftea
 • 2010     Mistrovství světa v atletice a plávání pro tělesně postižené  do 20 let – Olomouc
 • 2007-2010    Regionální a národní  hry speciální olympiády – Olomouc
 • 2009    Mistrovství světa ve sledge hokeji – Ostrava
 • 1998-2003 Sdružení osob s postižením a dobrovolníkum – Tuzla
 • 1998-2003      Centrum pro děti s kombinovanými vadami  „Kroky naděje“  – Tuzla
Telefon:E-mail:
731 503 146ahmetasevic@ld.cz