Pregraduální vzdělání:

  • 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy – všeobecné lékařství (2006)

Odborné vzdělání a kvalifikace:

  • funkční odbornost pro elektromyografii (2017)
  • specializovaná způsobilost – neurologie (2017)
  • diplom celoživotního vzdělávání lékařů (2015)

Zaměstnání:

  • od roku 2018 – Lékařský dům Praha 7, a.s.
  • od roku 2013 – Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN
  • od roku 2009 – Neurospace s.r.o.
  • 2010 – 2015 – KlinNeuro s.r.o.
  • 2006 – 2017 – Neurologické oddělení ÚVN Praha