MUDr. Jaroslav Kliment

V roce 1979 promoval na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze. Od promoce pracuje na chirurgickém oddělení NsP Příbram – Zdaboř (dříve ZÚNZ Příbram). Nejprve jako sekundární lékař, postupně jako starší sekundář a vedoucí lékař asept. oddělení a operačních sálů. Od roku 1985 se zabývá cévní chirurgií a vede od roku 1987 cévní ambulanci. V 90. letech patří k lékařům intenzivně se zabývajícím laparoskopickou operativou. Od roku 2001 je expertem v rámci našeho státu na problematiku konzervativní léčby prostaglandiny při ischemické chorobě dolních končetin. V letech 2006 začíná jako jeden z prvních lékařů v ČR používat k operativní léčbě křečových žil nejmodernější techniku VNUS – radiofrekvenční ablaci. Od roku 2007 jako první operatér v ČR operuje nejšetrnější metodou kombinované radiofrekvenční ablace s pomocí systému VNUS a Stylet jehly za kontroly ultrazvukem.

Složené atestace

  • Atestace I. stupně z chirurgie, 1983
  • Atestace II. stupně z chirurgie, 1988
  • Atestace z cévní chirurgie, 1994
  • Licence od ČLK pro obor chirurgie a cévní chirurgie

Členství v odborných společnostech

  • Česká lékařská komora
  • Angiologická společnost
  • Flebologická společnost
  • Česká chirurgická společnost

Publikační činnost

  • Pravidelná přednášková činnost na krajských a celostátních jednáních z angiologické a cévně-chirurgické problematiky
  • Autor několika sdělení a článků v českých odborných časopisech