MUDr. Hana Sechovská

Po absolvování Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze v r. 1973 nastoupila na oddělení ARO nemocnice v Kladně, kde působila 4 roky. Po atestaci prvního stupně z oboru anesteziologie začala pracovat na oddělení ARO Fakultní nemocnice na Karlově náměstí. Po složení atestace druhého stupně v r. 1981 pracovala na ARK FN Motol. Na tomto pracovišti působila zejména jako anesteziologický ordinář pro I. ortopedickou kliniku. V současné době je vedoucím anesteziologem v Lékařském domě Praha 7.

Složené atestace

  • Atestace z anesteziologie a resuscitace I. stupně, 1977
  • Atestace z anesteziologie a resuscitace II. stupně, 1981

Členství v odborných společnostech

  • Česká lékařská komora