Doc. MUDr. Michal Tuček, Ph.D.

Vzdělání:

 • 2014 Ph.D. obor Experimentální chirurgie
  (Zlomeniny lopatky: Klinická anatomie, radiodiagnostika, klasifikace –
  význam pro operační léčbu)
 • 2012 Licence ČLK pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektor
  v lékařské praxi a pro výkon funkce odborného zástupce v oboru ortopedie
 • 2011 Atestace v oboru Ortopedie
 • 2000 – 2006 2. LF UK v Praze

Profesní historie:

 • od 2018 Lékařský dům Praha 7, a.s.
 • od 2012 Asistent výuky 1. lékařské fakulty University Karlovy Praha
 • od 2008 Sekundární lékař – Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN Praha
 • 2009 – 2015 Lékař fotbalového A-týmu SK Slavia Praha
 • 2006 – 2008 Sekundární lékař – Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV

Vědecká činnost:

 • 25 článků v odborných časopisech (8x s IF)
 • Odborný spolupracovník grantu IGA MZ NT/14092: Diagnostika a operační léčba dislokovaných nitrokloubních zlomenin lopatky, 2013-2015 Řešitel: prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc.
 • Hlavní řešitel grantu MZ VES 16-28458A: Trimaleolární zlomeniny hlezna – CT diagnostika zlomenin zadní hrany tibie. Jejich CT klasifikace, operační léčba, 2016-2019

Kurzy a stáže:

 • 2/2016 UniversitätsCentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden
 • AOTrauma Advanced Course – Principles of Fracture Management
 • AOTrauma Masters Course – Foot and Ankle
 • Annecy Surgery Shoulder Advanced course

Členství v odborných společnostech:

 • Člen České společnosti pro ortopedii a traumatologii, člen sekce pro infekty kostí a kloubů

Zaměření:

 • Traumatologie pohybového aparátu
 • Operativa ramenního pletence
 • Endoprotetika – rameno, kyčel, koleno