Pracovně lékařská péče

Cílem pracovně lékařské služby je zabezpečit ve spolupráci se zaměstnavatelem prevenci, včetně ochrany zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a prevenci úrazů.

Naše společnost nabízí komplexní řešení a odborné zajištění pracovně lékařské služby s maximálním respektem individuálních požadavků dle platné legislativy. Činnosti pracovně lékařské služby jsou prováděny vždy po dohodě s klientem na základě jeho konkrétního požadavku. Prohlídky zaměstnanců jsou organizovány tak, aby maximálně vyhovovaly časovým možnostem klienta.

Zaměstnavatel je povinen zajistit zařízení závodně preventivní péče a je povinen sdělit zaměstnancům, o jaké zařízení jde. Zaměstnanec je povinen se podrobit pracovně lékařským prohlídkám, vyšetřením, očkováním. Volba zařízení poskytující pracovně lékařskou službu je plně v kompetenci zaměstnavatele a pro zaměstnance je vyjmuta ze svobodné volby lékaře. Informace o platné legislativě naleznete ZDE.

V rámci pracovnělékařské služby jsme připraveni pro Vás zajistit tyto služby:

  • povinné vstupní a výstupní prohlídky
  • poradní činnost v otázkách ochrany a podpory zdraví
  • odborná kontrola pracovišť
  • sledování vlivu práce a pracovních podmínek na zdravotní stav zaměstnanců
  • preventivní prohlídky povinné dle platných právních předpisů a prohlídky vyžádané nad tento rámec zaměstnavatelem
  • mimořádné a následné prohlídky ze zdravotních důvodů
  • dispenzární prohlídky při nemocech z povolání
  • organizování první pomoci a podíl na zdravotní výchově a výcviku zaměstnanců
  • spolupráce s hygienickou službou
  • účast na rozboru pracovní neschopnosti a pracovní úrazovosti

Nadstandardní zdravotní program Den zdraví

Komplexní screening je ideálním prostředkem, jak získat velmi podrobné informace o svém zdravotním stavu – bez ohledu na to, co je hrazeno zdravotními pojišťovnami. Vyšetření kombinuje několik vyšetřovacích metod a je zaměřeno především na včasný záchyt civilizačních, kardiovaskulárních a onkologických onemocnění. Všechna vyšetření provádíme během jednoho dne přímo na naší klinice, bez nutnosti návštěvy dalšího pracoviště. 

Více informací zde.

Benefity

Na naší klinice přijímáme platby pomocí poukázek Unišek, Flexipass a Vitalpass. Jsme také součástí programu Benefit Plus. Dále pak firmám nabízíme individuální programy pro jejich zaměstnance zaměřené například na péči o krásu, různé masáže nebo rehabilitace.

Kontakt:

Telefon:E-mail:
242 426 404izp@ld.cz