MUDr. Miroslava Frčková

Studium 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze ukončila v roce 1993. Od dubna 1994 pracovala na lůžkovém interním oddělení. Po mateřské dovolené se rozhodla k přípravě na atestaci ze všeobecného lékařství. Při zaměstnání na katedře všeobecného lékařství Institutu postgraduálního vzdělávání absolvovala všechny odborné stáže v požadovaných oborech na klinikách pražských nemocnic, v ambulancích Železniční nemocnice Italská, pneumologickou stáž v Odborném léčebném ústavu Paseka na Moravě.

Od úspěšně složené atestace ze všeobecného lékařství v roce 2002 se nepřetržitě zabývá závodní preventivní péčí.

Složené atestace:

  1. Atestace z všeobecného lékařství I. stupně, 2002
  2. Licence od České lékařské komory pro obor všeobecného lékařství I. stupně

Členství v odborných společnostech:

  1. Česká lékařská komora
  2. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP