MUDr. Václav Poláček, CSc.

Studium Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy ukončil v roce 1970. Svoji lékařskou praxi a chirurgickou specializaci zahájil jako zaměstnanec okresní nemocnice v Nymburce, kde působil do roku 1976. Po šestiměsíční práci na chirurgické ambulanci OÚNZ v Praze 10 nastoupil v roce 1977 na oddělení popálenin Kliniky plastické chirurgie Fakultní nemocnice v Praze 10. Ve funkcích sek. lékař, starší sekundář a zástupce primáře zde působil až do roku 1990. V roce 1991 nastoupil jako ordinář pro plastickou chirurgii a léčbu popálenin na Chirurgické klinice Fakultní nemocnice Pod Petřínem kde působil až do roku 1997.  Od září 1997 přešel na nově otevřenou kliniku plastické chirurgie ve FN Na Bulovce kde působí ve funkci školského zástupce přednosty. V Lékařském domě Praha 7 vykonává lékařskou praxi od roku 1995.

V roce 2007 obdržel medaili Purkyňovy společnosti „Za zásluhy o plastickou chirurgii“.

Složené atestace

 • Atestace z chirurgie I. stupně, 1975
 • Atestace z plastické chirurgie, absolvoval s pochvalným listem za výtečné znalosti, 1982
 • Licence od České lékařské komory pro obor chirurgie a plastická chirurgie

Ocenění a funkce

 • Cena Českého literárního fondu za rok 1986 – za článek Changes in Lymphocyte Activity in Severe Burns
 • Předseda česko-amerického sympozia o plastické chirurgii PSEF Praha, 1992
 • Předsedající jednotlivých sekcí řady sympozií v naší republice i v zahraničí. Národní reprezentant v Evropské popáleninové společnosti, 1989-1991
 • Jmenován do výboru kongresu Mezinárodní konfederace PRCH v San Francisku, 1999
 • Člen atestační komise  a akreditační komise oboru plastická chirurgie
 • Medaile Purkyňovy společnosti „Za zásluhy o plastickou chirurgii“, 2007

Členství v odborných společnostech

 • Česká lékařská komora
 • Společnost plastické chirurgie ČSL JEP
 • Společnost estetické chirurgie ČR
 • Americká společnost plastické chirurgie
 • Mezinárodní společnost plastické chirurgie (IPRAS)
 • Evropská společnost plastické chirurgie (ESPRAS)
 • Popáleninová společnost JEP
 • Mezinárodní popáleninová společnost (ISBI)
 • Evropská popáleninová společnost (EBA)

Publikační činnost

 • Autor nebo spoluautor řady publikací v odborných časopisech
 • Přednášel na mnoha odborných kongresech a sympoziích
 • Spoluautor odborné publikace „Manuál estetické chirurgie“

Stáže a studijní pobyty v zahraničí

 • Předpromoční stáž na universitní klinice v Hamburku, 1969
 • Klinika plastické chirurgie Helsinky, Finsko, 1980
 • Klinika plastické chirurgie Bratislava, Slovensko, 1981
 • Kalifornská univerzita a všeobecná nemocnice San Francisko, prof. Luis Vasconez a dr. Juris Bunkis, 1984
 • Imunologie – nové poznatky v HLA sytému, ILF Praha, 1984
 • Mikrochirurgický kurs univerzity v Jeně, 1987
 • Plastická a rekonstrukční chirurgie dr. J. Bunkise, Blackhowk, Kalifornie, 1989
 • Kalifornská univerzita San Diego, prof. Jack C. Fisher, 1990
 • Kalifornská univerzita San Diego, 1992
 • Středoevropský kurz estetické chirurgie, Praha, 1994
 • Dimenzionální prsní náhrady, Nashville, Tennessee, 1994
 • Klinika plastické chirurgie Manchester, Anglie, 2007
 • Využití harmonického skalpelu v plastické chirurgii, Madrid, 2008
 • Klinika plastické chirurgie New York, USA, prof. Matarossa 2009

MUDr. Václav Poláček, CSc.