MUDr. Jana Ambrožová

Je absolventkou Fakulty všeobecného lékařství UK v Praze. Po promoci pracovala jako všeobecný chirurg v nemocnicích v Martině, Žilině a Příbrami. Po složení atestace z chirurgie I. stupně pracovala od r. 1970 na oddělení plastické chirurgie Ústavu kosmetiky v Praze a v letech 1974 – 2010 na Klinice plastické chirurgie Fakultní nemocnice na Král. Vinohradech v Praze jako vedoucí lékař ambulance. Dále pracovala jeden rok jako plastický chirurg v Kuwaitu.

Složené atestace

  • Atestace z chirurgie I. stupně  –  1966
  • Atestace z plastické chirurgie  –  1976

Licence České lékařské komory pro

  • Licence od České lékařské komory pro obor plastické chirurgie

Členství v odborných společnostech

  • Společnost plastické chirurgie ČSL JEP
  • Společnost estetické chirurgie ČR
  • Česká lékařská komora

Publikační činnost

  • Publikace v časopise Rozhledy v chirurgii
  • Přednášky na odborných kongresech a sympoziích