Doc. MUDr. Aleš Nejedlý

Doc. MUDr. Aleš Nejedlý je absolventem Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1983 působí na Klinice plastické chirurgie FN Královské Vinohrady, kde zastává funkci primáře kliniky. Vyučuje na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je držitelem Ceny společnosti plastické chirurgie za rok 1989. Na základě hlasování lékařů byl vybrán do TOP 10 nejvýznamnějších plastických chirurgů ČR.

Složené atestace

 • Atestace z chirurgie I. stupně, 1984
 • Specializační v oboru plastické chirurgie, 1990

Licence České lékařské komory

 • 1995 – obor chirurgie
 • 1995 – obor plastická chirurgie
 • 2006 – vedoucí lékař ve zdravotnickém zařízení pro obor plastická chirurgie

Ocenění a funkce

 • Cena společnosti plastické chirurgie za rok 1989 – udělena za práci „Primární implantace umělého skloubení při amputačních zraněních v oblasti ruky“

Vědecké hodnosti

 • Docent plastické chirurgie a popáleninové medicíny – titul docent udělen rektorem UK v Praze v roce 2004

Členství v odborných společnostech

 • Česká společnost plastické chirurgie – vědecký sekretář společnosti
 • Česká společnost chirurgie ruky – vědecký sekretář společnosti

Publikační činnost

 • Autor 1 monografie (ed.)
 • Spoluautor 2 monografií
 • Více než 30 vědeckých prací
 • Autor více než 50 přednášek
 • Řešitel 2 výzkumných záměrů

Redakce v odborných časopisech

 • Od roku 1992 člen redakční rady časopisu Acta chirurgiae Plasticae

Stáže a studijní pobyty v zahraničí

 • Úspěšný účastník PSEF (Plastic Surgery Educational Foundation) pro postgraduální šestiměsíční pobyt v USA v roce 1991. Držitel „Certificate of Merit PSEF 1991 Visiting Scholar“.
 • Division of Plastic and Reconstructive Surgery, Emory University, Atlanta, 1991
 • Division of Plastic and Reconstructive Surgery, UCLA, Los Angeles, 1991
 • Division of Plastic and Reconstructive Surgery, Hand Surgery Service, Boston, 1998
 • Division of Plastic and Reconstructive Surgery, Brigham and Womens Hospital, Boston, 1998

Pedagogická praxe

Pregraduální pedagogická činnost

 • Od r. 1992 pověřený externí učitel 3. LF UK pro obor chirurgie
 • Od r.1998 odborný asistent Kliniky plastické chirurgie 3. LF UK

Postgraduální pedagogická činnost

 • Od r. 1998 přednášky z oboru plastické a rekonstrukční chirurgie ve specializačním kursu oboru chirurgie před atestací II.stupně IPVZ
 • Od r. 2000 přednášky z oboru plastické a rekonstrukční chirurgie ve specializačním kursu oboru urgentní medicíny chirurgii před specializační atestací IPVZ
 • Od r. 2001 přednášky z oboru plastické a rekonstrukční chirurgie ve specializačním kursu oboru plastické chirurgie před specializační atestací IPVZ