PharmDr. Ivana Vaňková

V roce 2003 promovala na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v Hradci Králové. Téhož roku obhájila rigorózní práci pod vedením doc. RNDr. Milana Řehuly, CSc.

Následně pracovala 8 let ve zdravotnických zařízeních lékárenské péče v Havlíčkově Brodě a v Říčanech u Prahy. V současnosti působí v Lékárně Lékařský dům Praha 7, a.s.

V roce 2010 úspěšné složení atestace v oboru Veřejné lékárenství opravňující k výkonu funkce odborného zástupce.

  • účast na seminářích a akcích pořádaných odbornými společnostmi (Česká lékárnická komora, Společnost J.E. Purkyně)