Zdeněk Bezvoda, MD

Po promoci na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v roce 1979 vykonával lékařskou praxi v Centru vrcholového sportu Fakultní nemocnice v Praze 2. V roce 1984 začal pracovat na ortopedické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, pod vedením prof. Čecha, kde působil do roku 1995. Byl zapojen do výzkumného programu traumatologie pohybového ústrojí a umělých náhrad kyčelního kloubu. Dlouhodobě spolupracuje se sportovními kluby vrcholového i výkonnostního sportu a zaměřuje se na sportovní traumatologii. Vede sportovní ambulanci se zaměřením na poruchy měkkého kolena.
V současnosti působí na oddělení ortopedie Lékařského domu a zároveň provozuje vlastní ortopedickou praxi v Říčanech.

Členství v odborných společnostech

 • Česká společnost pro ortopedii a traumatologii
 • Česká společnost pro artroskopii

Absolvované kursy, studijní stáže

 • Dlouhodobý studijní pobyt na I. ortopedické klinice FN v Praze 2, 1979 – 1984
 • Studijní pobyty doma i v zahraničí týkající se operativní léčby měkkého kolena artroskopickou metodou
 • Kurz manuální medicíny
 • Kurz myoskeletální medicíny prof. dr. Lewita
 • Kurz v artroskopii kolenního kloubu I, II
 • Kurz v artroskopii ramenního, hlezenního kloubu
 • Nové trendy v ortopedii a traumatologii pohybového ústrojí
 • Nové trendy v oblasti náhrad koleního a kyčelního kloubu
 • Terapie rázovou vlnou Evotron
 • Orthokin – autologní léčba artrózy