MUDr. Michaela Štěpánová

Dosažené vzdělání

 • 1987-1993 VŠ – UK 3. lékařská fakulta: Všeobecné a preventivní lékařství
 • 1996 atestace z oboru interního lékařství
 • 2001 licence v oboru
 • 2000-2002 kurs akupunktury běh A+B se závěrečnou zkouškou – IPVZ (MUDr. Barečová)
 • 2004 odborná stáž: Praktické postupy v léčbě bolesti, organizace pracoviště – IPVZ (ved. MUDr. Vondráčková, FN Bulovka)
 • 2006 specializovaná způsobilost lékaře v oboru interního lékařství, zároveň udělená specializovaná způsobilost v oboru praktického lékařství pro dospělé
 • 2004-2008 psychoterapeutický výcvik v rodinné terapii a psychosomatice (SKT Liberec)
 • 2011 získání zvláštní specializované způsobilosti v oboru psychosomatická medicína

Zaměstnání

 • 1993-1996 Nemocnice s poliklinikou ve Vysočanech, Praha 9 na lůžkovém oddělení interny, předepsané odborné stáže
 • 1996-2003 Psychiatrická léčebna Lnáře, okr. Strakonice (interní konsiliář + interní ambulance v Blatné, okr. Strakonice a zároveň služby RZS Strakonice)
 • v mezidobí MD
 • 2003-2005 LRS Chvaly, Praha 9
  lůžkové oddělení, ambulance akupunktury, výuka studentů
 • 2005-2007 Santé s.r.o., interní ambulance + ZPP (závodní preventivní péče) Praha
 • 2007-2009 Mediconet s.r.o., interní ambulance + ZPP, Praha 1
 • 2009-2011 Clinicum a.s., Vysočany, Praha 9 - ambulance vnitřního lékařství + vedoucí lékař ZPP
 • od roku 2011 Lékařský dům Praha 7, a.s. - ambulance vnitřního lékařství + individuální zdravotní péče

Ostatní

 • vedlejší pracovní činnost: jako přednášející externista psychosomatiky v oboru vnitřního lékařství na Psychosomatické klinice, Praha 6 (1 LF- UK)
 • pravidelné absolvování odborných supervizí a balintovských skupin (rodinná terapie, psychosomatika)