MUDr. Martin Skála

MUDr. Martin Skála je absolventem Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2004 do roku 2007 působil na chirurgickém oddělení NsP Brandýs n/L-Stará Boleslav. Od roku 2007 pracuje na Klinice plastické chirurgie FN Královské Vinohrady.

Složené atestace

  • Atestace z oboru plastické chirurgie, 2011

Licence České lékařské komory pro

  • 2011 – obor plastická chirurgie

Členství v odborných společnostech

  • Česká společnost chirurgie ruky

Stáže a studijní pobyty

  • Advanced European Course on Hand Surgery, 2009
  • Aplikace výplňových materiálů Princess, 2010
  • Kongresy české společnosti plastické chirurgie
  • Kongresy české společnosti chirurgie ruky