Vzdělání:

 • 2017 Postgraduální studium Ph.D.
 • 2010 Atestace z ortopedie
 • 2007 Atestace z traumatologie
 • 2005 Specializovaná způsobilost z chirurgie
 • 2002 Licence pro výkon samostatné praxe a odborného zástupce pro poskytování poradenských služeb v oboru chirurgie
 • 1999 Atestace z chirurgie
 • 1988 - 1995 1. LF UK v Praze, obor všeobecné lékařství

Profesní historie:

 • od 2021 Lékařský dům Praha 7, a.s.
 • od 2011 Zástupce přednosty Kliniky ortopedie 1.LF UK a ÚVN a primář Traumacentra
 • 2007 – 2011 ÚVN - Zástupce primáře na Oddělení ortopedie, traumatologie a rekonstrukční chirurgie, vedoucí lékař Traumacentra
 • 2005 – 2007 ÚVN - Oddělení ortopedie, traumatologie a rekonstrukční chirurgie, hlavní traumatolog
 • 1996 - 2005 Chirurgické oddělení NsP Mělník - sekundární lékař

Kurzy a stáže:

 • AO kurz, Plzeň 2001
 • AO kurz, Brno 2002
 • AO kurz, Advances, Praha 2003
 • AO sympozium, Salzburg, Austria 2003
 • Mezinárodní artroskop.dny, Hradec/Moravicí 2003
 • AO sympozium, České Budějovice 2004
 • AO sympozium, Salzburg, Austria 2004
 • Mezinárodní artroskop. dny, Praha 2004
 • AO kurz, Plzeň 2005
 • European trauma congress Ljubljana, Slovenia 2006
 • X. národní kongres ČSOT, Praha 2006
 • IX. Slovak congress of Trauma Surgery, Košice 2006
 • AO Course Pelvis and Acetabulum, Graz, Austria 2006
 • Videosymposium, Hannover, Germany 2007
 • AO sympozium Plzeň 2007
 • AO sympozium Pelvis and Acetabulum, Praha 2008
 • Epoca Shoulder Prosthesis Course, Bern, Switzerland 2008
 • AO Trauma Course, Advances – as Faculty Member, Plzeň 2009
 • AO sympozium, St.Moritz, Switzerland 2009
 • 10th European Congress of Trauma, Antalya, Turkie  2009
 • Traumacare Congress, Ulm, Germany 2009        
 • XIV. národní kongres ČSOT, Praha 2010
 •  AO sympozium Epoca Shoulder Prosthesis System, Budapešť,        
 • Hungary 2010
 • AO Trauma Master Course, Davos, Switzerland 2010
 • AAOT San Diego, California USA, 2011
 • Trauma sympozium Zurych,Switzerland 2012
 • European Congress of Trauma and Emergency Surgery, Basel,
 • Switzerland 2012
 • AO Polytrauma sympozium, Portoroz, Slovenia 2012
 • Knee Expert Training Navigation, Wien, Austria 2013
 • European Congress of Trauma and Emergency Surgery, Wien, Austria 2016
 • European Congress of Trauma and Emergency Surgery,Valencia, Spain 2017

Členství v odborných společnostech:

 • Česka společnost pro ortopedii a traumatologii
 • AO Alumni
 • ČLK
 • Společnost pro sportovní traumatologii a artroskopii
 • Česká společnost pro úrazovou chirurgii
 • Česká společnost JEP
 • American association of Orthopaedics Surgeons

Ocenění:

 • Jmenován dekretem ministra zdravotnictví členem zkušební atestační komise pro obor ortopedie a traumatologie
 • Vyhlášen Svazem pacientů „Lékařem roku 2010“, cena udělena v Národním divadle v Praze