Vzdělání:

  • 1. LF UK Praha – obor všeobecné lékařství, promoce 1997, titul MUDr.

Praxe:

  • 2019 - Lékařský dům Praha 7, a.s.
  • 2001 - doposud - I.Chirurgická Klinika VFN Praha
  • 2001 - Chirurgie nemocnice Na Františku
  • 1997 - 2001  - I. Chirurgie Nemocnice České Budějovice

Specializace:

  • 2005 Specializační atestace –Traumatologie
  • 2000 Atestace z chirurgie I. stupeň