MUDr. Jitka Vrtišková

Členství v odborných společnostech

  • Česká lékařská komora
  • Společnost estetické chirurgie JEP
  • Společnost plastické chirurgie JEP
  • Chirurgická společnost JEP
  • Mezinárodní společnost plastické a rekonstrukční chirurgie – IPRAS
  • Eurocleft, Eurocran – národní reprezentant

Stáže a studijní pobyty v zahraničí

  • USA, Německo, Finsko, Velká Británie a Brazílie včetně stáže u profesora Pitanguyiho
  • členka amerických misí pro léčbu rozštěpových vad v Peru a Bolivii