Vystudovala 3. lékařskou fakultu University Karlovy.  Po promoci v roce 2002 pracovala na interně Nemocnice Na Františku jako sekundární lékař, od roku 2003 se připravovala k atestaci v oboru všeobecné lékařství.

Po atestaci v roce 2005 nastoupila jako praktický lékař do společnosti Santé s.r.o. Od roku 2007 pracovala jako praktický lékař v ordinaci MUDr. Wiererové na Praze 7, odkud roku 2010 odešla na mateřskou dovolenou. V rámci rodičovské dovolené vykonávala práci lékaře závodně preventivní péče v Nemocnici s poliklinikou Italská.

Hovoří plynně anglicky.

Složené atestace:

  1. Atestace z všeobecného lékařství, 2005
  2. Licence od České lékařské komory pro obor všeobecného lékařství

Členství v odborných společnostech:

  1. Česká lékařská komora
  2. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP