Po studiu na gymnáziu absolvovala bakalářské studium na Univerzitě Karlově, 1. lékařské fakultě, obor fyzioterapie.

Praxe

 • Lékařský dům Praha 7, a.s.
 • Medicínské centrum Skalka
 • Klinika rehabilitačního lékařství, Fakultní poliklinika VFN
 • Neurologická klinika VFN
 • Revmatologický ústav VFN
 • Neurochirurgie ÚVN
 • I. a II. chirurgická klinika VFN
 • II. a IV. interní klinika VFN
 • Orto Reha Nemocnice Na Bulovce
 • Léčebna CHvaly
 • Gerontologické centrum
 • Geriatrická klinika VFN
 • Nemocnice Na Pleši
 • RÚ Kladruby

Speciální metody a kurzy

 • 2019  Diagnostika a terapie pánevního dna - metoda PPA (Rehaspring)
 • 2019  Algoritmus a management terapie nohou u dětí od 2 do 17 let (Rehaspring)
 • 2018  ACT v pediatrii (Rehaspring)
 • 2018  Aplikace metody Roswithy Brunkow (Rehaspring)
 • 2018  Zvyšování kvality v managementu a personální práci (Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví)
 • 2018  Diagnostika a terapie kolenního kloubu (Fyziokurzy Praha)
 • 2018  Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy
 • 2016  Kineziotaping (Dexter Academy)
 • 2011  Reflexologie nohy (Dexter Academy)
 • 2010  Fitness Instructor Basic (Wellness.cz)
 • 2010  Fitness Instructor Pilatesova metoda (Wellness.cz)
 • 2013-2016 Vojtova metoda, Bobath koncept, PNF, Senzomotorika, Posturální terapie, Terapie dle Klappa, McKenzie metoda, Brügger koncept, Metoda R. Brunkow, Metoda dle Schrothové