Ve spolupráci s Ing. Ivanem Maštalířem jsme pro vás připravili odborný seminář primárně určený pro ambulantní specializované lékaře a gynekology s názvem Jak se zorientovat v úhradách zdravotních služeb za rok 2018 a 2019.

Více informací Vám rádi poskytneme na mailu: sekretariat@ld.cz