Studium 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze ukončila v roce 1984. Atestaci v oboru všeobecné lékařství složila v roce 1987. Po studiích byla zaměstnána v OÚNZ v Praze 5, kde vybudovala nový obvod na sídlišti JZM. Od roku 1995 působila jako praktická lékařka v Praze 6. Od roku 1996 pracovala v soukromém ZZ – Centrum preventivní medicíny v Praze 2 jako praktický lékař, obezitolog a lymfolog. V posledních deseti letech byla zaměstnána jako praktický lékař ve Sdruženém ambulantním zařízení v Praze 7.
Má licenci ČLK v oboru všeobecné lékařství, diplom z homeopatie, osvědčení v břišní ultrasonografické diagnostice, postgraduální teoretické školení v obezitologii a osvědčení v kurzu manuální lymfodrenáže. V roce 2004 absolvovala kurz Základy pracovního lékařství.

Je spoluautorkou několika publikací v oblasti obezitologie a redukčních diet.

Složené atestace:

  • Atestace z všeobecného lékařství, 2005
  • Licence od České lékařské komory pro obor všeobecného lékařství

Členství v odborných společnostech:

  • Česká lékařská komora