MUDr. Karel Bulíř vystudoval První lékařskou fakultu University Karlovy v Praze. Postupně složil atestace z Vnitřního lékařství I. stupně, Všeobecného lékařství I. stupně a Revmatologie. Jeho odborná praxe sahá již do roku 1994, kdy pracoval v IKEMu, na oddělení Základny radiodiagnostiky a intervenční radiologie, dále působil I. i II. Interní klinice I. lékařské fakulty UK.

Mezi nejdůležitější body kariéry se řadí práce pro Revmatologický ústav v Praze na Slupi, kde se naplno věnoval revmatologické problematice. Od roku 1999 do 2009 působil jako Interní lékař v Praze 2, mezi lety 2004 a 2010 působil ve Fakultní nemocnici Motol na oddělení Urgentního příjmu dospělých. Nyní je k zastižení i ve Fakultní Thomayerově nemocnici jako lékař pohotovostní služby a v Arthrocentru, kde také provozuje revmatologickou ordinaci.

Kromě medicíny se věnuje také publikační a přednáškové činnosti – v roce 2012 např. účinkoval v České televizi v pořadu „Vyšetřovací metody v revmatologii“.

Složené atestace

  • Atestace z Vnitřního lékařství I. stupně
  • Atestace z Všeobecného lékařství I. stupně
  • Atestace z Revmatologie

Členství v odborných společnostech

  • Česká lékařská komora