Lékaři působící v Lékařském domě

prim. MUDr. Hubert Topinka

Studium na Fakultě dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze zakončil v roce 1967. Po promoci začal pracovat jako sekundární lékař na Chirurgické klinice Fakultní nemocnice v Praze 10. V roce 1969 přestoupil na Kliniku plastické chirurgie stejné nemocnice, kde působil … Celý příspěvek

Doc. MUDr. Aleš Nejedlý

Doc. MUDr. Aleš Nejedlý je absolventem Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1983 působí na Klinice plastické chirurgie FN Královské Vinohrady, kde zastává funkci primáře kliniky. Vyučuje na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je držitelem Ceny … Celý příspěvek

MUDr. Jitka Vrtišková

Absolvovala Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. Je držitelkou atestace ze všeobecné chirurgie a plastické chirurgie. Absolvovala 4 roky praxe na všeobecné chirurgii a přes 20 let pracuje na Klinice plastické chirurgie v Praze. Je autorkou četných odborných prací a přednášek. … Celý příspěvek

MUDr. Václav Poláček, CSc.

Studium Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy ukončil v roce 1970. Svoji lékařskou praxi a chirurgickou specializaci zahájil jako zaměstnanec okresní nemocnice v Nymburce, kde působil do roku 1976. Po šestiměsíční práci na chirurgické ambulanci OÚNZ v Praze 10 nastoupil v … Celý příspěvek

MUDr. Eva Leamerová

Studium na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy ukončila promocí v roce 1988. Následující tři roky pracovala jako sekundární lékařka na Chirurgické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Od roku 1991 pracuje jako sekundární lékařka na Klinice plastické chirurgie stejné nemocnice. Složené … Celý příspěvek

MUDr. Josef Kulhánek, MBA

Absolvoval Fakultu všeobecného lékařství UK. V současné době pracuje na Klinice plastické a rekonstrukční chirurgie Fakultní Nemocnice Na Bulovce, kde je zároveň odborným asistentem. Též působí jako Ordinář pro plastickou chirurgii v Nemocnici Na Františku s poliklinikou. Složené atestace Atestace … Celý příspěvek

MUDr. Jana Ambrožová

Je absolventkou Fakulty všeobecného lékařství UK v Praze. Po promoci pracovala jako všeobecný chirurg v nemocnicích v Martině, Žilině a Příbrami. Po složení atestace z chirurgie I. stupně pracovala od r. 1970 na oddělení plastické chirurgie Ústavu kosmetiky v Praze a v letech 1974 – 2010 … Celý příspěvek

MUDr. Martin Skála

MUDr. Martin Skála je absolventem Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2004 do roku 2007 působil na chirurgickém oddělení NsP Brandýs n/L-Stará Boleslav. Od roku 2007 pracuje na Klinice plastické chirurgie FN Královské Vinohrady. Složené atestace Atestace z oboru plastické chirurgie, 2011 … Celý příspěvek

MUDr. Zdeněk Bezvoda

Po promoci na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v roce 1979 vykonával lékařskou praxi v Centru vrcholového sportu Fakultní nemocnice v Praze 2. V roce 1984 začal pracovat na ortopedické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, pod vedením prof. Čecha, kde působil do roku 1995. … Celý příspěvek

MUDr. Rastislav Ballay

V roce 2006 promoval na 1. lékařské fakultě UK v Praze. Po promoci nastoupil jako sekundární lékař na I. Ortopedické klinice FN Motol pod vedením prof. Sosny. Je lékařem juniorské reprezentace v americkém fotbale, týmu Prague Black Hawks a basketbalového teamu BA Sparta … Celý příspěvek

MUDr. Jaroslav Kliment

V roce 1979 promoval na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze. Od promoce pracuje na chirurgickém oddělení NsP Příbram – Zdaboř (dříve ZÚNZ Příbram). Nejprve jako sekundární lékař, postupně jako starší sekundář a vedoucí lékař asept. oddělení a operačních sálů. … Celý příspěvek

MUDr. Jiří Ondra

V roce 1978 promoval na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Ve stejném roce nastoupil jako sekundář, později jako starší sekundář na Neurologické klinice Fakultní Thomayerovy nemocnice. Složené atestace Atestace z neurologie I. stupně, 1983 Atestace z neurologie II. … Celý příspěvek

MUDr. Hana Sechovská

Anestezioložka Po absolvování Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze v r. 1973 nastoupila na oddělení ARO nemocnice v Kladně, kde působila 4 roky. Po atestaci prvního stupně z oboru anesteziologie začala pracovat na oddělení ARO Fakultní nemocnice na Karlově náměstí. … Celý příspěvek

MUDr. Michaela Štěpánová

Dosažené vzdělání 1987-1993 VŠ – UK 3. lékařská fakulta: Všeobecné a preventivní lékařství 1996 atestace z oboru interního lékařství 2001 licence v oboru 2000-2002 kurs akupunktury běh A+B se závěrečnou zkouškou – IPVZ (MUDr. Barečová) 2004 odborná stáž: Praktické postupy … Celý příspěvek

MUDr. Miloš Kravciv

Praxe 1976 – 1982 LF ÚK Hradec Králové, Vojenská lékařská akademie Hradec Králové 1982 – 1984 Vojenská nemocnice České Budějovice 1984 – 1988 lékař letiště Bechyně. 1988 – 2002 Kožní oddělení Ústřední vojenské nemocnice Praha, ve funkci ordináře pro dermatovenerologii Od … Celý příspěvek

MUDr. Ivo Partl

v roce 1984 – ukončena LFH UK Praha 1986-1988 – zaměstnán ve FN Na Bulovce jako sekundární lékař na dermatovenerologické klinice – atestace z kožního lékařství 1988-1993 zaměstanec OÚNZ Praha 8 – dermatovenerolog 1993-1995 privátní ordinace Praha 8 1995 dosud Lékařský … Celý příspěvek

MUDr. Miroslava Frčková

Studium 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze ukončila v roce 1993. Od dubna 1994 pracovala na lůžkovém interním oddělení. Po mateřské dovolené se rozhodla k přípravě na atestaci ze všeobecného lékařství. Při zaměstnání na katedře všeobecného lékařství Institutu postgraduálního … Celý příspěvek

PharmDr. Ivana Vaňková

V roce 2003 promovala na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v Hradci Králové. Téhož roku obhájila rigorózní práci pod vedením doc. RNDr. Milana Řehuly, CSc. Následně pracovala 8 let ve zdravotnických zařízeních lékárenské péče v Havlíčkově Brodě a v … Celý příspěvek

Mgr. Adnan Ahmetašević

Telefon: 731 503 146 E-mail: ahmetasevic@ld.cz Po studiu fyzioterapie na střední zdravotnické škole absolvoval bakalářské studium v oboru Somatopedie na univerzitě v Tuzle, v Bosně a Hercegovině absolvoval magisterské studium v oboru Aplikovaná tělesná výchova na Palackého univerzitě v Olomouci. Nyní … Celý příspěvek

MUDr. Radka Gregorová

Promovala v roce 2005 na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2005 působila jako sekundární lékařka na gynekologicko-porodnickém oddělení Nemocnice Strakonice a.s., odkud odešla v  roce 2010 na mateřskou dovolenou. Od roku 2011 pracuje na částečný úvazek jako revizní lékařka … Celý příspěvek

MUDr. Karel Bulíř

MUDr. Karel Bulíř vystudoval První lékařskou fakultu University Karlovy v Praze. Postupně složil atestace z Vnitřního lékařství I. stupně, Všeobecného lékařství I. stupně a Revmatologie. Jeho odborná praxe sahá již do roku 1994, kdy pracoval v IKEMu, na oddělení Základny … Celý příspěvek

MUDr. Irena Sobotková

Vystudovala 3. lékařskou fakultu University Karlovy.  Po promoci v roce 2002 pracovala na interně Nemocnice Na Františku jako sekundární lékař, od roku 2003 se připravovala k atestaci v oboru všeobecné lékařství. Po atestaci v roce 2005 nastoupila jako praktický lékař do společnosti Santé s.r.o. … Celý příspěvek

MUDr. Pavla Myslíková

Studium 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze ukončila v roce 1984. Atestaci v oboru všeobecné lékařství složila v roce 1987. Po studiích byla zaměstnána v OÚNZ v Praze 5, kde vybudovala nový obvod na sídlišti JZM. Od roku 1995 … Celý příspěvek

MUDr. Petr Krejčí

Pregraduální vzdělání: – 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy – všeobecné lékařství (2006) Odborné vzdělání a kvalifikace: – specializovaná způsobilost – ortopedie (2011) Zaměstnání: od roku 2018 – Lékařský dům Praha 7, a.s. od roku 2006 – Ortopedická klinika 1. LF … Celý příspěvek

Doc. MUDr. Michal Tuček, Ph.D.

Vzdělání: 2014 Ph.D. obor Experimentální chirurgie (Zlomeniny lopatky: Klinická anatomie, radiodiagnostika, klasifikace – význam pro operační léčbu) 2012 Licence ČLK pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektor v lékařské praxi a pro výkon funkce odborného zástupce v oboru … Celý příspěvek

MUDr. Kateřina Krejčí

Pregraduální vzdělání: 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy – všeobecné lékařství (2006) Odborné vzdělání a kvalifikace: funkční odbornost pro elektromyografii (2017) specializovaná způsobilost – neurologie (2017) diplom celoživotního vzdělávání lékařů (2015) Zaměstnání: od roku 2018 – Lékařský dům Praha 7, a.s. … Celý příspěvek

MUDr. Milan Hein

Po promoci na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v roce 2004 v začal pracovat na I. Ortopedické klinice Fakultní nemocnice v Motole, pod vedením prof. Sosny, kde působí do dnes. Byl zapojen do programu umělých náhrad kyčelního a kolenního kloubu. … Celý příspěvek

MUDr. Miloš Síbek

od 2018 – Lékařský dům Praha 7 od 3/2017 dosud – sekundární lékař Ortopedicko-Traumatologického oddělení Nemocnice Slaný od 9/2016 dosud – lékař pro ÚPS Chirurgického oddělení Nemocnice Mariánské Lázně 9/2012 – 2/2017  sekundární lékař I. Ortopedická klinika FN Motol 2005-2012 … Celý příspěvek